POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

31. kolovoza 2021.

 

 

Klasa: 112-01/21-01/1

Ur. broj: 356-01/21-12

Zagreb, 31. kolovoza 2021.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja na službenoj web stranici Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: APN) www.apn.hr, objavljuje

POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

vezan uz raspisani Javni natječaj, Klasa: 112-01/21-01/1, Ur. broj: 356-01/21-1, od 12. kolovoza 2021. godine za prijam u u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova u APN-u.

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, prijavljenih na javni natječaj  za prijam u u radni odnos za obavljanje poslova radnog mjesta:

 

Pročelnik kabineta (tajnik ustanove) – 1 izvršitelj na određeno vrijeme,

 

održati će se u APN-u (IX kat), Zagreb, Savska cesta 41/IX, 7. rujna 2021. godine (utorak), s početkom u 9,00 sati i predviđenim trajanjem od 60 minuta, i to za sljedeće kandidate:

 

1Martin  Čaržavec6Zdravka Kezele-Kokorić
2Bruno Đurašević7Kristina Drinovac
3Krunoslav Niderle8Marin Majcen
4Luka Grubišić9Marko Perić
5Tea Hrgović  

 

Sadržaj testiranja, odnosno pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje te način testiranja objavljeni su na web stranici APN-a) dana 26. kolovoza 2021. godine (www.apn.hr).

Rezultati testiranja biti će objavljeni istoga dana, 7. rujna 2020. godine, u 10,30 sati na oglasnoj ploči APN-a (VI kat), a razgovor (intervju) s kandidatima koji su uspješno položili pisani dio testiranja održati će se isti dan od 11,00 sati u APN-u (IX kat).

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio razgovoru povukao prijavu na javni natječaj i više

se ne smatra kandidatom.

Postupak testiranja i intervjua (razgovora) s kandidatima provodi Povjerenstvo.