Izgradnja i prodaja stanova – POS

Izgrađeni stanovi

Od početka provedbe Programa društveno poticane stanogradnje (dalje: Program POS-a) do danas, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (dalje u tekstu: APN), Javna ustanova gradski stanovi Varaždin, Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Dubrovnika i APOS-a Grada Koprivnice izgradili su ukupno 8.356 stana u 260 objekata. Ukupna investicijska vrijednost za 8.356 stana iznosi 4.330.000.000,00 kuna, a za što je Republika Hrvatska putem poticajnih sredstava uložila 1.128.490.000,00 kuna.