Informacijski sustav za gospodarenje energijom – ISGE

Informacijski sustav za gospodarenje energijom – ISGE je internetska aplikacija za nadzor i analizu potrošnje energije i vode u zgradama javnog sektora te predstavlja neizbježan alat za sustavno gospodarenje energijom.

Sustavno gospodarenje energijom podrazumijeva strateško planiranje energetike i održivo upravljanje energetskim resursima u zgradama u vlasništvu ili korištenju gradova, županija, Vlade Republike Hrvatske kao i u zgradama drugih vladinih proračunskih i izvanproračunskih korisnika kao i onima tijela javne vlasti. Prijava u ISGE moguća je s bilo kojeg računala s pristupom internetu, upisivanjem jedinstvenog korisničkog imena i zaporke na stranici sustava; www.isge.hr.

Podatci uneseni u ISGE koriste se za niz izračuna, analiza i kontrola koji omogućavaju razumijevanje kako i na što trošimo energiju i vodu u pojedinoj zgradi, uspoređivanje pojedinih zgrada sa sebi sličnim zgradama, kao i identificiranje neželjene, prekomjerne i neracionalne potrošnje. Navedene analize i izračuni temelje se na upisanim statičkim podatcima, a uključuju opće, konstrukcijske i energetske karakteristike zgrade; kao i na dinamičkim podatcima koji uključuju potrošnju energenata na mjesečnoj razini prema dostavljenim računima od dobavljača te potrošnju na tjednoj ili dnevnoj razini prikupljenu izravnim očitanjem stanja s brojila.

Sustav je projektiran na način da može prihvaćati satna očitanja potrošnje energije s objekata gdje su ugrađeni sustavi za daljinsko očitavanje potrošnje energije.

Dio potrebnih analiza i kontrola potrošnje ISGE provodi automatizirano te o kritičnim rezultatima (npr. drastično povećanje potrošnje energije ili vode) obavještava nadležne osobe ili same korisnike. Ovime na vrijeme sprječavamo pojavljivanje neželjenih i nepotrebnih troškova. Također, na temelju rezultata analiza, moguće je provesti potrebne mjere povećanja energetske učinkovitosti koje u konačnici rezultiraju energetskim i novčanim uštedama.

ISGE uvelike olakšava proces sustavnog gospodarenja energijom u javnim zgradama jer omogućava jednostavan pristup podatcima o potrošnji i troškovima za energiju, lagan grafički i tablični prikaz i ispis podataka i rezultata provedenih analiza, te jednostavniju pripremu podataka potrebnih za izradbu lokalnih planova povećanja energetske učinkovitosi i pripadajućih izvještaja. Korištenje ISGE-a osigurava i omogućava transparentan prikaz i kontrolu potrošnje energije i s energijom povezanih troškova u svim zgradama javnog sektora.

Prva inačica ISGE aplikacije postala je dostupna korisnicima u prosincu 2008., a tekuća inačica ISGE-a korisnicima je dostupna od travnja 2011. Od tada se svake godine ISGE nadograđuje s novim i korisnijim modulima i funkcionalnostima, tako da je današnja inačica ISGE-a uvelike nadograđena i potpunija od svojih preteča iz prijašnjih godina. Također, korištenje ISGE-a popraćeno je pravnom podlogom u vidu Zakona o energetskoj učinkovitosti, pravilnika i metodologije koji prate zakon. Sve prijedloge i želje za novim funkcionalnostima svi korisnici mogu poslati e-poštom na isge@apn.hr na kojem uvijek mogu tražiti i pomoć pri korištenju sustava.

STRUKTURA ISGE SUSTAVA

 • ISGE je mrežna aplikacija na središnjem serveru s pripadajućom bazom podataka.
 • Korisnici mogu pristupiti sustavu sa stolnih i prijenosnih računala koja imaju pristup internetu kao i pomoću pametnih telefona.
 • Postoji niz korisničkih profila (gost, korisnik, energetski administrator, energetski menadžer, administrator sustava) u skladu s razinom odgovornosti.

OSNOVNE FUNKCIJE ISGE SUSTAVA

 • Prikupljanje i unos osnovnih podataka o zgradama te kontrola potrošnje energije i vode na mjesečnoj, tjednoj ili dnevnoj razini (mjesečni računi i/ili očitavanje stanja brojila).
 • Prikupljanje podataka o potrošnji javne rasvjete u gradovima i općinama RH.
 • Modul za unos energetskih pregleda, certifikata i ostalih EE mjera provedenih na objektu.
 • Modul praćenja programa Energetske obnove zgrada javnog sektora.
 • Jednostavan pristup informacijama o ukupno potrošenoj količini energije i vode, načinima i mjestima na koji se energija troši i energentima koji se koriste.
 • Izračuni i analize s ciljem uočavanja neželjene, prekomjerne i neracionalne potrošnje te identificiranje mogućnosti za ostvarivanje energetskih i novčanih ušteda.
 • Monitoring i verifikacija ostvarenih ušteda.
 • Automatizirano upozoravanje o kritičnim događajima i nepravilnostima u radu.
 • Korisnička sučelja prilagođena pojedinim ulogama u sustavu.
 • Napredno filtriranje i sortiranje baze podataka.
 • Izvještaji i različiti grafički prikazi mogu biti prikazani u Excel i PDF formatu, po objektu, grupi objekata ili etiketi. Više na: Izvještaji
 • Pojedinačno uređivanje grupa računa pojedinih distributera.
 • Pojedinačno uređivanje stavki računa unutar pojedinih grupa računa.
 • Tablični satni prikaz potrošnje s pametnih mjernih uređaja.
 • Grafička analiza kroz prikaze apsolutne i relativne potrošnje, E-T krivulja i CUSUM krivulja.
 • Svakodnevno statističko procesuiranje baze podataka.
 • Interni sustavi za komuniciranje, pohranu dokumenata i alarmiranje.
 • Razvijen mISGE – aplikacija za pametne telefone. Preuzmite na:  mISGE.
 • Prijave na razne radionice i edukacije putem sučelja na isge.hr/seminar.
 • Razni vodiči i upute za korištenje sustava na početnoj stranici i na isge.hr/upute.
 • Omogućavanje izravnog unosa računa u bazu podataka od strane distributera i opskrbljivača te analitičko praćenje poslanih podataka od strane istih. Više na: Automatski računi
 • Praćenje sesija svakog pojedinog korisnika, kao i grupe korisnika.

ISGE danas (travanj 2019.)

 • ISGE prepoznat i korišten u svim gradovima, županijama i ministarstvima.
 • Sve veći broj općina i ostalih organizacija proračunskih i izvanproračunskih korisnika koristi sustav.
 • Sve više distributera i opskrbljivača ispunjava zakonsku obvezu izravnog unosa računa u bazu.
 • Više od šest i pola milijuna mjesečnih računa energenata i vode.
 • Više od dva milijuna računa električne energije za javnu rasvjetu.
 • Više od 20 tisuća mjernih mjesta javne rasvjete i 38 tisuća mjernih mjesta u javnom sektoru.
 • Više od 14 tisuća zgrada javnog sektora.
 • Više od 1 200 pametnih mjernih uređaja.
 • Više od 29 milijuna tjednih očitanja, od toga više od dva milijuna ručno unesenih tjednih očitanja.
 • Gotovo šest tisuća educiranih korisnika sustava kroz godine, od čega je oko dvije tisuće korisnika aktivnih na dnevnoj razini.
 • Stotine educiranih energetskih savjetnika i suradnika na Tečajevima za energetske savjetnike i suradnike.