Edukacije i promidžbene aktivnosti

Osnova razvoja sustavnog gospodarenja energijom je u stvaranju strukture educiranih korisnika. Iz tog razloga osmišljene su radionice i tečajevi namijenjene zaposlenicima javnog sektora s ciljem pružanja primjerenog znanja koje podrazumijeva provođenje EE mjera i potiče energetski učinkovito ponašanje. Radionice i tečajevi su za polaznike besplatni i popraćeni su primjerenim edukacijskim materijalom.

  • TEČAJ ZA ENERGETSKE SAVJETNIKE I SURADNIKE

Ovaj tečaj se prvenstveno provodi za osobe zadužene za uspostavu sustavnog gospodarenja energijom i praćenje potrošnje energije u javnom sektoru; tj. djelatnike službeno imenovanog EE tima, ali i za ostale zainteresirane djelatnike iz institucija javnog sektora. Tečaj, pored edukacije za korištenje ISGE-a, pruža konkretna znanja iz arhitekture, građevinarstva, strojarstva i elektrotehnike sa stajališta energetske učinkovitosti.

Navedeni korisnici su kao dio EE tima imenovani Energetskim savjetnicima i Energetskim suradnicima i kao tako imenovane osobe zaduženi su za unos, praćenje, analizu i izvještavanje u procesu sustavnog gospodarenja energijom. Trajanje tečaja za Energetske savjetnike je dva radna dana (16 sati), a za Energetske suradnike jedan radni dan (8 sati).

Tečaj za Energetske savjetnike namijenjen je osobama zaduženima za administriranje i nadziranje potrošnje energije i vode na većem broju objekata (ili manjem broju objekata sa složenim sustavima) kao i provedbu mjera sustavnog gospodarenja energijom. Tečaj za Energetske suradnike namijenjen je osobama zaduženima za manji broj objekata s uglavnom jednostavnijim unosom podataka.

Po završetku tečaja polaznik dobiva certifikat Energetskog savjetnika ili suradnika.

Korisnici se na ovaj tečaj mogu prijaviti preko e-pošte isge@apn.hr. Prilikom prijave potrebno je navesti ime i prezime osobe koja će pohađati edukaciju, njenu funkciju (savjetnik ili suradnik), te njene kontakt podatke (poslovni e-mail i broj telefona) kako bi se istu moglo obavijestiti o terminu održavanja tečaja.

Više na: Tečajevi za Energetske savjetnike i suradnike

  • EDUKACIJSKE RADIONICE ZA NOVE I POSTOJEĆE KORISNIKE ISGE-A (ISGEonice)

ISGEonica je besplatna radionica za sve djelatnike koji će u budućnosti koristiti Informacijski sustav za gospodarenje energijom – ISGE, odnosno na dnevnoj, tjednoj i mjesečnoj razini unositi podatke o potrošnji i mogućim promjenama na objektu te raditi analize i izvještaje. Djelatnike se educira o svrsi i mogućnostima ISGE-a kao i o samom načinu korištenja sustava.

Radionice za korištenje ISGE sustava za nove, kao i stare korisnike koji žele obnoviti znanje, se održavaju u Odjelu za sustavno gospodarenje energijom (Savka cesta 41/IX, Zagreb) prema dogovoru. ISGEonice se mogu održati i u gostima uz uvijet da je minimalan broj polaznika 8 i da su ispunjeni tehnički uvjeti: projektor, odgovarajući broj računala prema broju sudionika i pristup internetu za svako računalo.

Prijave za ISGEonice se vrše putem e-pošte isge@apn.hr. Prilikom prijave potrebno je navesti ime i prezime osobe koja će pohađat edukaciju, te njene kontakt podatke (poslovni e-mail i broj telefona) kako bi se istu moglo obavijestiti o terminu održavanja ISGEonice.

Preuzmi: Korisnički priručnik za korištenje ISGE-a

Preuzmi: Administratorski priručnik za korištenje ISGE-a

  • ZELENI URED

Edukativno-informativne radionice za Zeleni ured su besplatne i provode se u sklopu sustavnog gospodarenja energijom u javnom sektoru, a svrha im je podizanje razine svijesti djelatnika o energetskoj učinkovitosti i ekološkoj održivosti. Zeleni ured je skup aktivnosti koje bi zaposlenici, u okviru redovnih djelatnosti, trebali prakticirati kako bi se u svakodnevnom poslovanju smanjio negativan utjecaj na okoliš i povećala učinkovitost korištenja resursa.

Načela ekološke i energetske održivosti omogućavaju da se uredi i drugi radni prostori transformiraju u ugodno, zdravo, ekološki prihvatljivo i energetski učinkovito radno mjesto, a podrazumijevaju:

  • Učinkovito korištenje energije i materijala s ciljem povećanja energetske učinkovitosti i smanjena troškova
  • Smanjenje količine nastalog uredskog otpada načelom 3R (reduce, reuse, recycle), a samim time i smanjenje štetnog utjecaja na okoliš

Ove radionice uglavnom se održavaju u gostima, na Vaš poziv. Namijenjene su svim djelatnicima na instituciji jer su aktivnosti opisane unutar Zelenog ureda skupna djelatnost koje će imati velikog učinka ako ih se pridržava cijeli radni kolektiv.

Ukoliko želite da se u Vašoj instituciji održi radionica za Zeleni ured možete nas kontaktirati e-poštom na isge@apn.hr ili na telefon 01/5625-922.

PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI I MATERIJALI

Odjel za sustavno gospodarenje energijom i ISGE u svrhu promidžbene aktivnosti i širenja svijesti o energetskoj učinkovitosti omogućuje zainteresiranim institucijama i prigodne materijale vezane za energetsku učinkovitost i uštedu. Razne promidžbene materijale (plakate, naljepnice za trošila, Eugen-termostate, olovke i slično) možete besplatno zatražiti putem e-pošte na isge@apn.hr ili telefonski na 01/5625-922