Općenito

Ukratko o Programu 2016-2020

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. ožujka 2017. godine donijela Odluku o donošenju Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2016. – 2020., kojim se osigurava kontinuitet energetske obnove zgrada javnog sektora.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, u svojstvu posredničkog tijela razine 1 (PT1), odgovorno je za upravljanje provedbom Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2016. – 2020.

Programom su predviđena dva osnovna modela provedbe energetske obnove zgrada javnog sektora:

  • Model I – ugovaranje radova
  • Model II – ugovaranje energetske usluge (ESCO model)

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN), zadužena je za provedbu Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2016.-2020., po modelu ugovaranja energetske usluge (Model II), te je u cilju ostvarenja planova energetske obnove zgrada javnog sektora, dužna informirati vlasnike/korisnike zgrada javnog sektora o obvezama koje je Republika Hrvatska preuzela u smislu povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) u zgradama javnog sektora, o modelima provedbe energetske obnove, te o raspoloživoj financijskoj pomoći.

Učinkovito korištenje energije od interesa je za Republiku Hrvatsku, a obveze javnog sektora u smislu energetski učinkovitog upravljanja potrošnjom energije, definirane su Zakonom o energetskoj učinkovitosti.

Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2016.-2020., se sufinancira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Prioritetne osi 4. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskom prioritetu 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade i u stambenom sektoru, Specifičnom cilju 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora, Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. (OPKK). Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je Upravljačko tijelo (UT) odgovorno za upravljanje i provedbu OPKK-a.

Cilj Programa je cjelovita obnova zgrada, uz maksimalno ulaganje privatnog kapitala na javnim zgradama i nastavak razvoja tržišta energetskih usluga. Potiču se investicije koje imaju pozitivan učinak na državni proračun, a kroz ESCO model se osigurava provedba mjera poboljšanja energetske učinkovitosti na zgradama javnog sektora, bez dodatnog trošenja proračunskih sredstava. Predviđa se rast intenziteta energetske obnove zgrada na 327.000 do 473.000 m² s očekivanim kumulativnim uštedama u primarnoj energiji od 394 do 552 GWh do 2020. godine.