Vizija i misija

Vizija

Rješavanje stambenih potreba i poboljšanje uvjeta stanovanja građana Republike Hrvatske.

Misija

Unaprijediti kvalitetu življenja građana kroz rješavanje stambenih potreba izgradnjom stanova po modelu poticane stanogradnje, kupnjom stanova, najmom, te kreditiranjem i subvencioniranjem dijela kredita.