Organizacijska struktura

Kabinet direktora

Dragan Hristov ,dipl. oec.

direktor

 

Dragica Bujanić, tajnica
T: 01/6331-604
F: 01/6331-603

 

E: kabinet.direktora@apn.hr

Josipa Tokić

Zamjenica direktora, dipl.iur.

 

T: 01/ 6331-611
F: 01/ 6331-655

 

E: stanogradnja@apn.hr

Dragoljub Kljajić 

Zamjenik direktora,dipl. ing. građ.

T: 01/6331-604
F: 01/6331-603

 

E: kabinet.direktora@apn.hr

Ivona Remenar Galić, mag.iur.

pročelnica kabineta direktora

 

T: 01/6331-600
F: 01/6331-603, 01/6177-045

 

E: kabinet.direktora@apn.hr

Odjel za opće poslove

Branka Zlatar Božić, 

pomoćnik direktora, dip.iur

 

T: 01/6331-600
F: 01/6331-603, 01/6177-045

 

E: opci.poslovi@apn.hr

Odjel za financije i računovodstvo

Miroslav Šklebar

pomoćnik direktora, dipl. oec.

 

T: 01/6331-623
F: 01/6331-645, 01/6177-045

 

E: financije@apn.hr

Odjel za kupovinu nekretnina

Sarajka Nikolić

v.d. pomoćnik direktora

 

T: 01/ 6331-600
F: 01/ 6177-045

 

E: kupnja@apn.hr

Odjel za najam i gospodarenje nekretnina

Marta Vargek

v.d. pomoćnik direktora mag.educ.philol.croat.

 

T: 01/ 6331-600
F: 01/ 6177-045

 

E: gospodarenje@apn.hr

Odjel za ugovaranje zemljišta izgradnju i prodaju stanova

 

 

T: 01/ 6331-611
F: 01/ 6331-655

 

E: stanogradnja@apn.hr

Odjel za energetsku obnovu zgrada javnog sektora

Damir Vuletić

pomoćnik direktora, dipl. ing. građ.

 

T: 01/6331-621
F: 01/6331-655

 

E: energ-ojz@apn.hr

Odjel za sustavno gospodarenje energijom

Iva Fakin

pomoćnica direktora, mag. ing. fiz.-geofiz.

 

T: 01/5625-922
F: 01/6331-655

 

E: isge@apn.hr

Odjel za subvencioniranje stambenih kredita

Goran Golenić

v.d. pomoćnik direktora, dipl. oec.

 

T: 01/6331-611
F: 01/6331-655

 

E: subvencije@apn.hr