Općenito

Ukratko o Programu 2014 – 2015

Sukladno 3. Nacionalnom akcijskom planu za energetsku učinkovitost Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izradilo je Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje od 2014.-2015. godine, kojega je 30.10.2013. godine usvojila Vlada Republike Hrvatske, za čiju provedbu je zadužena Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama. Cilj Programa je bio ugovaranje i provedba cjelovite energetske obnove zgrada javnog sektora ukupne površine oko 400.000 m2, čime bi se postiglo smanjenje potrošnje energije od 30-60% (oko 150 kWh/m2 godišnje) i smanjenje emisije ugljičnog dioksida od 20.500 tona, pokrenule investicije od cca 400 milijuna kuna i pokrenuo razvoj ESCO tržišta. Osim ispunjenja ciljeva energetske učinkovitosti osnovni cilj Programa je bio da Država na svom primjeru pokaže kako na suvremen način provesti ulaganja na principima održivog razvoja, uz poštivanje tržišnih načela i uz ostvarenje maksimalne ukupne društvene koristi. U doba globalne gospodarske recesije i prekomjernog deficita državnog proračuna Republike Hrvatske, bilo je očito da se navedeni ciljevi neće moći ostvariti putem klasičnog modela ugovaranja radova i usluga koji zahtjeva proračunsko zaduženje javnog sektora, već je nužno mobilizirati privatni kapital pokretanjem ESCO tržišta.

Program potiče cjelovitu obnovu postojećih zgrada javnog sektora, dakle uključuje mjere poboljšanja energetskih svojstava ovojnice zgrade (elementi zgrade koji dijele grijani prostor zgrade od vanjskog negrijanog prostora), termo-tehničkih sustava, elektrotehničkih sustava i zahvate na vodoopskrbnom sustavu zgrade, te za to koristi ulaganja privatnog kapitala, bez dodatnog troška države uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Optimalna kombinacija mjera energetske učinkovitosti isplativa je unutar 14 godina, a Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira 40% opravdanih troškova.

Program obnove zgrada provodi se primjenom Ugovora o energetskom učinku koji se sukladno Uredbi o ugovaranju provedbi energetske usluge u javnom sektoru sklapa između Naručitelja energetske usluge (NEU) i Pružatelja energetske usluge (PEU) te APN-a. Ugovor o energetskom učinku sklapa se temeljem provedenog postupka javne nabave, primjenom kriterija ekonomski najpovoljnije ponude, uz uvjet da godišnja naknada po ugovoru ne smije biti veća od zajamčene godišnje uštede u odnosu na referentnu godišnju potrošnju.