Priprema programa

APN provodi informativno edukativne radionice o provedbi Programa energetske obnove zgrada javnog sektora po modelu ugovaranja energetske usluge (ESCo model).

Termin: svaki petak u 14:00 sati

Maksimalni broj polaznika radionice:  12 polaznika

Prijava na radionicu: najkasnije 24 sata prije termina održavanja radionice (mail: apn@apn.hr).