Stanovi u izgradnji

Sveti Filip i Jakov

U cilju realizacije Programa POS-a u Općini Sveti Filip i Jakov dana 25. ožujka 2021. godine potpisan je Ugovor o prijenosu prava vlasništva kojim Općina prenosi APN-u u vlasništvo zemljište u površini od 2775 m2, na kojem se planira izgradnja ukupno 24 stana u 4 građevine. Za izgradnju građevina, Općina je ishodila 4 pravomoćne građevinske dozvole. APN-u je predana projektna dokumentacija s građevinskim dozvolama temeljem kojih jeAPN kao nositelj investitorskih poslova sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji, pokrenuo postupak javne nabave u svrhu sklapanja ugovora o građenju i ugovora o obavljanju stručnog nadzora i konzaltinga. U tijeku je sklapanje ugovora i priprema za početak izgradnje.