Izgrađeni stanovi

Metković

Opis građevine:

  • Višestambena građevina, s ukupno 55 stanova s uređenjem okoliša i infrastrukture u Metkoviću.
  • Građevina se sastoji od dva ulaza na sjevernoj strani:
    – Ulaz I, visine podrum + prizemlje + 4 kata + potkrovlje (Po+Pr+4K+Pk),
    – Ulaz II, visine podrum + prizemlje + 3 kata (Po+Pr+3kata).
  • Ukupna neto korisne površine (NKP) za 55 stanova s pripadajućim garažno-parkirnim i vanjskim parkirnim mjestima iznosi NKP= 3.658,74 m2.

Skladno čl. 17. a Zakona o društveno poticanoj stanogradnji sudionici u izgradnji:

  • Projektant: PROJEKTNI URED GLAVINIĆ d.o.o., Metković
  • Izvođač radova : MGA NEKRETNINE d.o.o., Metković

Sukladno provedenom postupku javne nabave odabran je sljedeći sudionik u izgradnji:

  • Nadzor i konzalting: INTERKONZALTING d.o.o., Zagreb

Početak radova na izgradnji: 26. rujan 2016. godine

Ugovoreni rok završetka izgradnje: 30. ožujak 2018. godine

ZADNJE NOVOSTI:

Stanje radova na dan 30. travnja 2018. godine

Održan je tehnički pregled građevine te je ishođena pravomoćna Uporabna dozvola.

U tijeku je otklanjanje nedostataka prema zapisnicima o pregledu stanova, obavljenog s kupcima.

 

Stanje radova na dan 30. ožujka 2018. godine

Na građevini se izvode sljedeći radovi: postava parketa,  montaža unutarnje stolarije, montaža sanitarije i soboslikarski radovi.

Na parceli izvode se radovi na uređenju parkirnih mjesta i interne prometnice.