Ponuda stanova za najam

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za davanje u najam stanova na lokaciji Đurđevac

Konačna lista reda prvenstva za najam stanova na lokaciji Zagreb (Klara i Zapruđe)

Konačna lista reda prvenstva za najam stanova iz Programa POS-a na lokaciji Osijek