PRIJEDLOG LISTE REDA PRVENSTVA – POS Zagreb

4. studenoga 2021.

Klasa: 003-10/21-01/9
Ur. broj: 356-01/21-3
Zagreb, 04. studenog 2021. godine

Na temelju Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (dalje u tekstu: Zakon) (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18, 66/19 i 58/21), a sukladno Odluci o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Zagreba od 14. travnja 2021. godine (dalje u tekstu: Odluka), Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: APN) objavila je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Grada Zagreba radi utvrđivanja Liste reda prvenstva. Po završetku roka zaprimanja zahtjeva, obrađeni su svi zaprimljeni zahtjevi te je formiran Prijedlog Liste prvenstva kojeg APN objavljuje:

1. PRIJEDLOG LISTE REDA PRVENSTVA – Zagreb
28. listopada 2021.

2. LISTU ODBIJENIH ZAHTJEVA ZA KUPNJU STANA – Zagreb
28. listopada 2021. s obrazloženjem razloga za odbijanje zahtjeva

Sukladno članku 24. Odluke, podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na prijedlogu Liste prvenstva, odnosno na ne uvrštavanje na prijedlog Liste prvenstva.

Prigovor se podnosi Povjerenstvu za prigovore i utvrđivanje konačne Liste prvenstva APN-a, u roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga Liste prvenstva na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici APN-a, odnosno najkasnije do 12. studenog 2021. godine.

Prigovor se podnosi u gore navedenom roku, pisanim putem i dostavlja putem pošte ili osobno na adresu: APN, Savska cesta 41/VI, Zagreb.
O osnovanosti prigovora odlučuje Direktor APN-a na prijedlog Povjerenstva za prigovore i utvrđivanje konačne Liste prvenstva APN-a.

Povjerenstvo za utvrđivanje liste reda prvenstva je u svom radu zauzelo određena stajališta prema kojemu su bodovani pojedini kriteriji određeni Odlukom pa radi lakšeg snalaženja podnositelja zahtjeva pri ulaganju mogućih prigovora objavljujemo slijedeće objašnjenje:

OBJAŠNJENJE POVJERENSTVA O BODOVANJU POJEDINIH KRITERIJA

AGENCIJA ZA PRAVNI PROMET
I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA