Ponovna realizacija Programa POS-a u Osijeku

27. lipnja 2019.

APN u suradnji s Gradom Osijekom ponovno pokreće realizaciju Programa POS-a. Prvi korak je utvrđivanje interesa Osječanki i Osječana kao i ostalih građana Slavonije i Baranje kroz anketiranje koje će trajati naredna tri tjedna, odnosno do sredine srpnja.

Pozivamo stoga zainteresirane građane, one koji žele iskoristiti ovu priliku i po povoljnijim uvjetima riješiti svoje stambeno pitanje, da ispune anketu koja se nalazi na stranicama APN-a www.apn.hr  i Grada Osijeka.

Korištenjem prednosti Programa POS-a građani imaju priliku stambeno pitanje riješiti po uvjetima znatno povoljnijim od tržišnih uz garantiranu kvalitetu i završavanje radova u roku.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji kamate na kredite se smanjuju na 2 % za vrijeme otplate i 1% za vrijeme počeka.

Mole se svi građani zainteresirani za kupnju ili najam stana iz Programa POS-a u Osijeku, da ispune ANKETNI UPITNIK te ga dostave:

  1. na adresu elektroničke pošte: osijek@apn.hr,
  2. poštom na adresu APN-ovog ureda u Osijeku: Trg Ante Starčevića 3/1, Osijek

ANKETNI UPITNIK