POS Vis – obavijest kandidatima Liste reda prvenstva Grada Visa

15. rujna 2020.

Pozivaju se svi kandidati sa Konačne liste reda prvenstva Grada Visa na prezentaciju stanova u budućim građevinama iz Programa POS-a , a koja će se održati dana 22. rujna 2020. godine u prostorijama Hrvatskog doma u Visu (Obala Sv. Jurja 29), s početkom u 18,30 sati. 

Predstavnici APN-a, Grada i banaka prezentirat će budućim kupcima stanove koji se grade, cijenu i uvjete kreditiranja.