POS CESTICA Prezentacija

24. rujna 2020.

Prezentacija stanova  održati će se dana 25. rujna 2020. (petak) u 17.00 sati u prostorijama Kulturnog centra u Cestici na adresi Dravska 1a.

Na prezentaciju će biti pozvano ukupno 10-tak kandidata s konačne liste reda prvenstva Općine Cestica za kupnju ukupno 6 stanova koji se grade u sklopu Programa društeveno poticane stanogradnje.

Predvidiva cijena stana iznosi 1.304,86 €/m2.

Predstavnici APN-a, općine i banaka će prezentirati budućim kupcima stanove koji se grade, cijenu i uvjete kreditiranja.