Prijedlog liste prvenstva za POS stanove u gradu Zagrebu

26. travnja 2017.

Dana 26.4.2017. na oglasnoj ploči Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: APN) objavljen je Prijedlog liste prvenstva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Zagreba.

Podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na Prijedlogu Liste prvenstva, odnosno na neuvrštenje na isti . Prigovor se podnosi Povjerenstvu APN-a u roku 8 dana od dana objavljivanja Prijedloga liste na oglasnoj ploči i WEB stranici APN-a, a osnovanosti prigovora odlučuje direktor APN-a.

Molimo građane da eventualne prigovore dostave isključivo poštom na adresu: APN, Savska cesta 41/6, 10000 Zagreb uz naznaku „Povjerenstvo za POS – Ne otvarati“.