Pozivaju se kandidati za kupnju stanova iz Programa POS-a na području Grada Šibenika da se odazovu odabiru stanova

10. studenoga 2017.

 

Pozivaju se kandidati s Konačne dopunske liste Konačnoj i dopunskoj listi reda prvenstva, od 20. srpnja 2017. za kupnju stanova iz Programa POS-a na području Grada Šibenika da se odazovu odabiru stanova iz Programa POS-a u Šibeniku – Lokacija Šubićevac.

Odabir stanova održavati će se u prostorijama Gradske knjižnice „Juraj Šižgorić“, na adresi Poljana 6, Grad Šibenik od 19. do 20. listopada 2017. prema rasporedu u tablici:

Posebno napominjemo da za kupnju stana uz obročnu otplatu, na odabiru stana predočite potvrdu o kreditnoj sposobnosti jedne od 6 poslovnih banaka (Erste&Steiermarkische bank, Hrvatska poštanska banka, OTP banka, Privredna banka, Societe Generale-Splitska banka ili Zagrebačka banka).

Ukoliko se kandidati na listi ne odazovu pozivu na odabir stana za iste će se smatrati da su odustali od kupnje stana, a daljnji izbor stanova nastaviti sukladno redoslijedu na listi reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa POS-a na području Grada Šibenika.

U slučaju da se nekom od kandidata povećao broj članova obiteljskog domaćinstva dužan je priložiti rodni ili vjenčani list.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na tel. 022/ 431-050.

Pročelnik

Tihomir Paškov, dipl. pravnik