Pozivaju se kandidati s liste reda prvenstva grada Metkovića, da se odazovu odabiru preostalih neprodanih stanova iz programa POS-a na lokaciji Metković

24. listopada 2017.

Pozivaju se kandidati s liste reda prvenstva Grada Metkovića da se odazovu odabiru preostalih neprodanih stanova iz Programa POS-a na lokaciji Metković

Odabir stanova održavati će se u prostorijama Galerije Gradskog kulturnog središta na adresi Stjepana Radića 1 u Gradu Metkoviću od 25. do 26. listopada. 2017. prema rasporedu u tablici:

Molimo kandidate da se pridržavaju navedenog rasporeda.

Napominjemo da za kupnju stana uz obročnu otplatu, na odabiru stana obavezno predočite izjavu o kreditnoj sposobnosti jedne od 6 poslovnih banka s kojima APN ima sklopljen Ugovor o poslovnoj suradnji (Erste&Steiermarkische bank, Hrvatska poštanska banka, OTP banka, Privredna banka, Societe Generale-Splitska banka ili Zagrebačka banka).