Pozivaju se kandidati s konačne liste reda prvenstva općine Punat za kupnju stanova iz programa POS-a

23. studenoga 2017.

Pozivaju se kandidati s konačne liste reda prvenstva Općine Punat za kupnju stanova iz Programa POS-a, klasa: 370-01/09-01/1 urbroj: 2142-02-02/1-17-592 od 25. kolovoza 2017. godine da se odazovu odabiru stanova u Puntu na otoku Krku. Odabir stanova održavati će se u prostorijama Narodnog doma Općine Punat dana 28. studenog 2017. prema rasporedu u tablici:

Sat Redni broj na listi

11.00

1-8

12.00

9-16

13.00

17-23

Ukoliko se kandidati na listi ne odazovu pozivu na odabir stana  za iste će se smatrati da su odustali od kupnje, a daljnji izbor stanova nastaviti sukladno redoslijedu na listi reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa POS-a na području Općine Punat.Posebno napominjemo da za kupnju stana uz obročnu otplatu, na odabiru stana predočite potvrdu o kreditnoj sposobnosti jedne od 6 poslovnih banaka (Erste&Steiermarkische bank, Hrvatska poštanska banka, OTP banka, Privredna banka, Splitska banka ili Zagrebačka banka).