Poziv kandidatima s Pročišćene liste reda prvenstva za kupnju POS stanova na lokaciji Crvene kuće u Zadru na odabir stana

8. listopada 2021.