Održana prezentacija Programa POS-a u Kostreni

20. svibnja 2021.

Dana 18. svibnja 2021.  godine održana je prezentacija Programa POS-a u Općini Kostrena,  a sve u svrhu realizacije Programa POS-a na području Općine.

Prezentacija je održana uz pridržavanje svih važećih epidemioloških mjera.