Obavijest o isteku važenja Konačne liste reda prvenstva za Grad Zagreb

8. lipnja 2021.

Ovim se putem izvješćuju svi kandidati koji su se nalazili na Konačnoj listi reda prvenstva za kupnju stana iz Programa POS-a na području Grada Zagreba, Klasa: 003-01/16-02/88 iz 2017. godine kako je ista temeljem Odluke APN-a od 10. svibnja 2019. godine prestala važiti s danom 10. svibnja 2021. godine.

Također, ovim putem se pozivaju svi i dalje zainteresirani građani koji su bili uvršteni na Konačnu listu reda prvenstva, Klasa: 003-01/16-02/88 da podnesu zahtjev za kupnju stana sukladno otvorenom Javnom pozivu za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Grada Zagreba.

Rok za podnošenje prijava je 31. kolovoza 2021. godine, a uvjeti i popis potrebne dokumentacije, kao i obrasci koje je potrebno dostaviti uz zahtjev nalaze se na sljedećoj poveznici: https://apn.hr/prodaja-stanova/javni-poziv-za-prikupljanje-zahtjeva-za-kupnju-stanova-iz-programa-drustveno-poticane-stanogradnje-pos-na-podrucju-grada-zagreba-radi-utvrdivanja-liste-reda-prvenstva