Dana 6. Lipnja 2017. Godine, održana je prezentacija programa POS-a u gradu Đurđevcu

9. lipnja 2017.

Dana 6. lipnja 2017. godine, održana je prezentacija Programa POS-a u gradu Đurđevcu. Grad je objavio Javni poziv za kupnju stana iz Programa POS-a na lokaciji Radnička ulica u Đurđevcu te je u tijeku prikupljanje zahtjeva zainteresiranih. Po utvrđivanju Konačne liste reda prvenstva, APN će u suradnji s Gradom, nastaviti daljnje aktivnosti na realizaciji Programa POS-a u gradu Đurđevcu.