Stanovi u pripremi

SPLIT – SIROBUJA

Temeljem javnog poziva od 14. rujna 2018. godine za prikupljanje ponuda za realizaciju Programa POS-a u Gradu Splitu, te temeljem ocjene stručnog povjerenstva APN-a sklopljen je s ponuditeljem, trgovačkim društvom Ćitić gradnja d.o.o. Predugovor te Ugovor o kupoprodaji zemljišta i projektne dokumentacije sukladno kojem će se na zemljištu upisanom u k.o. Stobreč izgraditi stambeno – poslovna građevina s 58 stanova i 2 poslovna prostora u površini 3.592,60 m2 neto korisne površine.  U tijeku je ishođenje građevinskih dozvola koje se očekuju u primjerenom roku.