Uskoro kreće izgradnja višestambene zgrade POS-a u Prelogu

14. svibnja 2021.

Projektirana zgrada sadrži 20 stambenih jedinica, 1 podzemnu i 3 nadzemne etaže, a predviđena je izgradnja na k.č.br. 8090/45 k.o., građevinske bruto površine 2.180,26 m2 te korisne (neto) površine zgrade 1.377,49 m2.

Prema projektu ulaz je sa zapadne strane, iz Ulice Matije Gupca. Pješački ulaz u zgradu osiguran je preko dva glavna ulaza sa sjeverne strane zgrade, od kojih je jedan prilagođen osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti pa se do prizemlja građevine može pristupiti preko koso podizne platforme.

U podrumu zgrade predviđena su parkirna mjesta te prostorija za bicikle i spremište. Projektirano je ukupno 26 parkirnih mjesta, od čega je 17 smješteno u podzemnoj garaži. U prizemlju zgrade predviđena su spremišta za stambene jedinice, prostorije za otpad, zajedničko spremište te 6 stambenih jedinica, dok je na 1. katu i 2. katu predviđeno 7 stambenih jedinica po etaži. U zgradi je projektirano ukupno 11 dvosobnih stanova kvadrature od 44 m2 – 53 m2, te 9 trosobnih stanova kvadrature od 66 m2 – 80 m2. Svaka stambena jedinica ima vanjski prostor: loggiu, a sve stambene jedinice su orijentirani prema jugu te se iz njih pruža pogled na jezero. Grijanje je predviđeno kao plinsko etažno grijanje, a svaka stambena jedinica je opremljena klima jedinicom.