Prezentacija POS Sisak objekata s katalozima stanova 28. rujna u CIKS-u

22. rujna 2023.

U četvrtak 28. rujna 2023. godine, s početkom u 16:30 sati, u Centru kreativnih industrija Sisak-CIKS, Ulica Stjepana i Antuna Radića 20, 44000 Sisak, prvi kat, održat će se, sukladno Odluci o utvrđivanju revidirane liste reda prvenstva za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Siska od 28. srpnja 2023. godine, prezentacija stambenih objekata s katalozima stanova u dvjema višestambenim zgradama koje se grade prema Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Siska. Prezentaciji će, osim predstavnika APN-a i Grada Siska, nazočiti i predstavnici poslovnih banaka, koji će ukratko prezentirati svoje uvjete kreditiranja.