POS UMAG-Poziv na odabir stana podnositeljima Zahtjeva za kupnju stana po Programu društveno poticane stanogradnje

11. veljače 2022.

Obavještavamo podnositelje Zahtjeva za kupnju stana po Programu društveno poticane stanogradnje koji se nalaze na Konačnoj listi reda prvenstva, da će se odabir stanova za prvih 126 podnositelja Zahtjeva prema redoslijedu sa Konačne liste, prema točno utvrđenom rasporedu i satnici (koja se nalazi u prilogu) održati:

u razdoblju od 15.02. do 18.02. 2022. godine,

u Gradskoj vijećnici Grada Umaga, u ulici G. Garibaldi 6,

Kod odabira stana podnositelji Zahtjeva moraju sa sobom ponijeti Osobnu iskaznicu i kreditnu sposobnost.

Podnositelji Zahtjeva koji iz bilo kojeg razloga neće moći prisustvovati odabiru stana, mogu pisano opunomoćiti svojeg bračnog druga ili izvanbračnog partnera (navedenog u Zahtjevu za kupnju). Ukoliko opunomoćuju drugu osobu, punomoć mora biti ovjerena kod javnog bilježnika.

Ostali podnositelji Zahtjeva, o datumu i rasporedu odabira stanova biti će naknadno obaviješteni nakon proteka prvog kruga odabira.

Napomena:

Kako zbog eventualnog kašnjenja ne bi došlo do nemogućnosti odabira pripadajućeg stana

MOLIMO SVE PODNOSITELJE ZAHTJEVA DA SE PRIDRŽAVAJU TOČNO ODREĐENE SATNICE I RASPOREDA ODABIRA STANA

Za sve informacije podnositelji Zahtjeva mogu se obratiti na:

telefon: 052 702 951 ; 052 702 915

mail: diego.bankovic@umag.hr