POS-PRELOG

21. prosinca 2021.

Dana 20. prosinca 2021. godine, u prostorijama Grada Preloga potpisani su ugovori o građenju, nadzoru te o međusobnim pravima i obavezama, a vezano uz izgradnju višestambene građevine iz Programa društveno poticane stanogradnje. Potpisivanju ugovora nazočili su te se prigodno obratili, ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat, direktor Agencije za pravni promet i posredovanje nekreteninama Dragan Hristov te saborski zastupnik i gradonačelnik Grada Preloga, Ljubomir Kolarek.

Ugovor o građenju višestambene građevine s ukupno 20 stanova, sklopljen je sa zajednicom izvođača CORE UPRAVLJANJE d.o.o., i ENERGO-S d.o.o., iz Varaždina. Vrijednost radova iznosi 11.994.997,52 kune (bez PDV-a). Rok izgradnje je 365 dana od dana uvođenja u posao. Građevina je projektirana kao stambena s jednom podzemnom i tri nadzemne etaže.

Ugovor o nadzoru sklopljen je s trgovačkim društvom EKO-PLAN d.o.o. iz Zagreba, ukupne vrijednosti usluga u iznosu od 114.000,00 kuna (bez PDV-a)

Za realizaciju ovog projekta, Grad Prelog je osigurao zemljište i komunalno opremanje građevine s priključcima, uključujući i komunalni doprinos. Uz navedeno, Grad Prelog bespovratno sufinancira i izgradnju građevine s ukupno 2.028.229,73 kune (s PDV-om).

Ukupna vrijednost investicije vrijednost iznosi oko 15.500.000,00 kuna, od čega su poticajna sredstva Republike Hrvatske je cca 3.500.000,00 kuna.

Početak izgradnje planira se u siječnju 2022. godine