POS Osijek – Liste reda prvenstva

7. listopada 2021.

Klasa: 003-10/20-01/8

Ur. broj: 356-01/21-3

Zagreb, 07. listopada 2021. godine

 

Na temelju Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (dalje u tekstu: Zakon) (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18, 66/19 i 58/21), a sukladno Odluci o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Osijeka od 20. travnja 2020. godine (dalje u tekstu: Odluka), Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: APN) objavila je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Grada Osijeka radi utvrđivanja Liste reda prvenstva. Po završetku roka zaprimanja zahtjeva, obrađeni su svi zaprimljeni zahtjevi te je formiran Prijedlog Liste prvenstva kojeg APN objavljuje:

  1. PRIJEDLOG LISTE REDA PRVENSTVA – Osijek
  2. LISTU ODBIJENIH ZAHTJEVA ZA KUPNJU STANA – Osijeks obrazloženjem razloga za odbijanje zahtjeva

Sukladno članku 24. Odluke, podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na prijedlogu Liste prvenstva, odnosno na ne uvrštavanje na prijedlog Liste prvenstva.

Prigovor se podnosi Povjerenstvu za prigovore i utvrđivanje konačne Liste prvenstva APN-a, u roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga Liste prvenstva na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici APN-a, odnosno najkasnije do 15. listopada 2021. godine.

Prigovor se podnosi u gore navedenom roku, pisanim putem i dostavlja putem pošte ili osobno na adresu: APN, Savska cesta 41/VI, Zagreb.

O osnovanosti prigovora odlučuje Direktor APN-a na prijedlog Povjerenstva za prigovore i utvrđivanje konačne Liste prvenstva APN-a.

 

 

AGENCIJA ZA PRAVNI PROMET

 I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA