Pos Lovran-obvavijest za kandidatne na listi reda prvenstva Općine Lovran

14. rujna 2020.

Prezentacija stanova  održati će se dana 14. rujna 2020. (ponedjeljak) u 17.30 sati u prostorijama kina Sloboda na adresi Trg Slobode 11 u Lovranu.

Na prezentaciju će biti pozvano ukupno 50-tak kandidata s konačne liste reda prvenstva Općine Lovran za kupnju ukupno 30 stanova koji se grade u sklopu Programa društeveno poticane stanogradnje (28 stanova za potrebe liste te 2 stana za potrebe branitelja).

Predvidiva cijena stana iznosi 1.319,64 €/m2.

Predstavnici APN-a, općine i banaka će prezentirati budućim kupcima stanove koji se grade, cijenu i uvjete kreditiranja.