Održana prezentacija Programa POS-a u Lepoglavi

4. svibnja 2021.

Dana 03. svibnja 2021.  godine održana je prezentacija Programa POS-a u Gradu Lepoglavi,  a sve u svrhu realizacije Programa POS-a na području Grada.

Prezentacija je održana uz pridržavanje svih važećih epidemioloških mjera.