Konačna lista reda prvenstva za najam stanova – Zagreb (Klara i Zapruđe)

23. srpnja 2020.

 

Nakon obrađenih svih zahtjeva za najam nekretnina iz Programa društveno poticane stanogradnje zaprimljenih na temelju objavljenog javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za najam stanova na lokaciji Zagreb, te pristiglih prigovora na objavljenu listu reda prvenstva od dana 04. lipnja 2020. godine, a sukladno članku 4. Pravilnika o najmu nekretnina iz Programa društveno poticane stanogradnje te članka 17. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za najam stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje za lokaciju Zagreb, direktor APN-a objavljuje:

 

 

Konačnu listu reda prvenstva za najam stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na lokaciji Zagreb (Klara i Zapruđe)

 

 

APN objavljuje i

 

Konačnu listu odbijenih zahtjeva za najam stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na lokaciji Zagreb (Klara i Zapruđe)

 

 

Razlozi za neuvrštavanje zahtjeva za najam stana na listu reda prvenstva su slijedeći:

 

  • podnositelji ili članovi njihovog zajedničkog obiteljskog domaćinstva su podnijeli 2 ili više zahtjeva za najam stana na istoj lokaciji.
  • podnositelji su osobe kojima iznos predviđene najamnine za stan s najmanjom kvadraturom (stan od 43,30 m2 = prosječni ukupni mjesečni prihodi manji od 3.608,33 kuna) predstavlja više od 30 % ukupnog mjesečnog prihoda svih članova obiteljskog domaćinstva
  • zahtjev za najam nekretnina dostavljen izvan roka ili nepotpune dokumentacije
  • podnositelj ima odgovarajuću nekretninu u svom vlasništvu na području Grada Zagreba