Konačna lista reda prvenstva Belišće

28. lipnja 2022.

Nakon obrađenih svih zahtjeva za najam nekretnina iz Programa društveno poticane stanogradnje zaprimljenih na temelju objavljenog Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za najam stanova na lokaciji Belišće, a sukladno članku 4. Pravilnika o najmu nekretnina iz Programa društveno poticane stanogradnje te članka 15. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za najam stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje za lokaciju Belišće, APN objavljuje:

Obavještavamo Vas da će dana 29. lipnja 2022 godine (srijeda) biti organiziran pregled stanova za podnositelje zahtjeva za najam koji se nalaze na konačnoj listi. Pregled stanova održat će se na lokaciji zgrade u Belišću, Antuna Gustava Matoša 6d u vremenskom period od 15 do 17 sati.

Dana 30. lipnja 2022 godine (četvrtak) održat će se odabir stanova u vremenskom periodu od 15,00 do 16,30 sati. Detaljan plan dolaska na odabir svi podnositelji zahtjeva koji se nalaze na konačnoj listi dobit će putem elektroničke pošte.