JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA KUPNJU STANOVA IZ PROGRAMA DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE (POS) NA PODRUČJU GRADA BUJA-BUIE RADI UTVRĐIVANJA LISTE REDA PRVENSTVA

27. rujna 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA – REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA – REGIONE ISTRIANA GRAD BUJE – CITTÀ DI BUIE

Klasa: 370-01/21-01/02
Urbr: 2105/01-01-21-2
Buje, 27.09.2021.

OBAVIJEST – POTICANA STANOGRADNJA

Obavještavaju se građani da je Grad Buje-Buie dana 27.09.2021. raspisao Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS)
na području Grada Buja-Buie radi utvrđivanja Liste reda prvenstva.

Pravo na podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa POS-a na području Grada Buje-Buie imaju svi građani – državljani Republike Hrvatske koji nemaju odgovarajuće riješeno stambeno pitanje, odnosno nemaju odgovarajući stan.

Javni poziv je objavljen na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Grada Buja-Buie: www.buje.hr i mrežnim stranicama APN-a: www.apn.hr.

GRAD BUJE-BUIE

 

https://buje.hr/javni-poziv-za-prikupljanje-zahtjeva-za-kupnju-stanova-iz-programa-drustveno-poticane-stanogradnje-pos-na-podrucju-grada-buja-buie-radi-utvrdivanja-liste-reda-prvenstva/