Program POS-a u Općini Sveti Filip i Jakov

26. ožujka 2021.

U cilju realizacije Programa POS-a u Općini Sveti Filip i Jakov dana 25. ožujka 2021. godine potpisan je Ugovor o prijenosu prava vlasništva kojim Općina prenosi APN-u u vlasništvo zemljište u površini od 2775 m2, na kojem se planira izgradnja ukupno 24 stana u 4 građevine. Za izgradnju građevina, Općina je ishodila 4 pravomoćne građevinske dozvole. APN-u je predana projektna dokumentacija s građevinskim dozvolama temeljem kojih će APN u narednom periodu, kao nositelj investitorskih poslova sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji, pokrenuti postupak javne nabave u svrhu sklapanja ugovora o građenju.