Program POS-a u Općini Baška

26. ožujka 2021.

U cilju realizacije Programa društveno poticane stanogradnje u Baški na otoku Krku, a na temelju provedenih postupaka javne nabave, dana 26. ožujka 2021. godine u prostorijama Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama zaključen je Ugovor o građenju s trgovačkim društvom G.P.P. MIKIĆ d.o.o. za izgradnju 13 stanova a sukladno projektnoj dokumentaciji koju je izradilo trgovačko društvo PROING d.o.o. iz Zagreba.

Poslove stručnog nadzora i konzaltinga nad izgradnjom predmetne građevine vršit će, sukladno danas zaključenom Ugovor o pružanju usluga stručnog nadzora i konzaltinga, trgovačko društvo AG – PROJEKT d.o.o. iz Kostrene.

Nastavno na navedeno, a sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji, APN i Općina Baška potpisali su Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje navedene građevine. Potpisivanjem navedenih Ugovora i formalno su ostvareni uvjeti za pripremu početka izgradnje koja se planira tijekom travnja 2021. godine