Program POS-a na području Grada Novske

26. ožujka 2021.

U svrhu realizacije Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Novske, a u skladu s Odlukom o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa POS-a i Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za kupnju stana, utvrđen je Prijedlog Liste reda prvenstva za kupnju stana prema Programu POS-a.

Poveznica na službene mrežne stranice Grada Novska s Prijedlogom Liste reda prvenstva: Prijedlog LRP Novska