Produljenje roka za prikupljanje zahtjeva za kupnju stana iz Programa POS-a u Gradu Osijeku

23. prosinca 2020.

Temeljem Odluke Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN), Klasa: 370-03/20-01/52, Ur.broj: 356-06/20-4 od 22. prosinca 2020. godine, produljen je rok za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa POS-a u Gradu Osijeku do 1. ožujka 2021. godine.  

Uvjeti, mjerila i kriteriji te potrebni obrasci dostupni su na: https://apn.hr/izgradnja-stanova/pos-osijek-javni-poziv-za-prikupljanje-zahtjeva-za-kupnju-stanova-iz-programa-drustveno-poticane-stanogradnje-pos-na-podrucju-grada-osijeka-radi-utvrdivanja-liste-reda-prvenstva