Produljenje roka za prikupljanje zahtjeva za kupnju stana iz Programa POS-a u Gradu Osijeku

18. rujna 2020.

Temeljem Odluke Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN), Klasa: 370-03/20-01/52, Ur.broj: 356-06/20-3 od 17. rujna 2020. godine produljen je rok za prikupljanje zahtjeva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Grada Osijeka radi utvrđivanja Liste reda prvenstva do 31. prosinca 2020. godine.