Poziv na prezentaciju kataloga stanova kandidatima s Konačne liste prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje Grada Umaga – Umago

15. listopada 2021.