POTPISAN PREDUGOVOR O MEĐUSOBNIM PRAVIMA I OBVEZAMA U POGLEDU IZGRADNJE GRAĐEVINE PREMA PROVEDBENOM PROGRAMU DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE U GRADU BELIŠĆU

22. siječnja 2019.

Dana 21. siječnja 2019. godine u gradu Belišću potpisan je Predugovor o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje građevine prema provedbenom programu društveno poticane stanogradnje, između Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) i grada Belišća, za izgradnju stanova iz Programa POS-a.

Predugovor su potpisali gradonačelnik grada Belišća Dinko Burić, dr.med. i direktor APN-a Slavko Čukelj, univ.spec.aedif.

Potpisom ovog Predugovora započinje se s pripremnim radnjama neophodnim za realizaciju samog Programa.