POS Umag – završetak radova na izgradnji

11. svibnja 2017.

Društveno poticajna stanogradnja Umag

U petak, 12. svibnja 2017. godine u 13,30 sati direktor Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama Goran Bradić, gradonačelnik grada Umaga Vili Bassanese i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Lovro Kuščević svečano će obilježiti završetak radova na izgradnji višestambene građevine u Umagu.

Na lokaciji u gradu Umagu, u Ulici 154. Brigade Hrvatske vojske završena je izgradnja višestambene građevine s ukupno 50 stanova i 2.702,82 mneto korisne površine (NKP). Investicijska vrijednost je 21.050.000,00 kuna, od čega je Republika Hrvatska osigurala 4.000.000,00 kuna poticajnih sredstava.

Kupoprodajna cijena stana je 1.022,54 €/ mNKP.

Građevinu je izgradilo trgovačko društvo NEXE GRADNJA d.o.o. iz Zagreba, a prema projektnoj dokumentaciji izrađenoj od trgovačkog društva ORTUS LUX d.o.o. iz Zadra. Nadzor nad izgradnjom građevina obavljalo je trgovačko društvo JURCON PROJEKT d.o.o. iz Zagreba.

Do sada su, po Programu društveno poticane stanogradnje, u Umagu izgrađene 2 građevine s ukupno 72 stana i ukupno 4.026,10 m2 NKP i to:

–       2005. godine građevina s 33 stana i

–       2013. godine građevina s 39 stanova  

U Istarskoj županiji, po Programu društveno poticane stanogradnje, ukupno je  izgrađen 331 stan u 22 zgrade (Bale, Buje, Buzet, Funtana, Labin, Novigrad, Pula, Rovinj i Umag), dok je u tijeku izgradnja 12 stanova u Fažani.