POS Kutina – Odabir stana prema Programu društveno poticane stanogradnje

9. siječnja 2023.

Obavještavamo podnositelje zahtjeva za kupnju stana po Programu društveno poticane stanogradnje koji se nalaze na Konačnoj drugoj dodatnoj listi reda prvenstva za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnje na lokaciji Trg dr. Franje Tuđmana, Kutina da će se odabir stanova održati u utorak 24. siječnja 2023. godine u gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 12, Kutina, prema točno utvrđenom rasporedu koji se nalazi u prilogu.

 

Molimo kandidate da se pridržavaju navedenog rasporeda.

 

Ukoliko se kandidati ne odazovu pozivu u vremenu koji je predviđen za njih, kandidat iza njih će nastaviti s odabirom.

 

Mole se kandidati da za kupnju stana uz obročnu otplatu prilikom odabira stana obavezno predoče potvrdu o kreditnoj sposobnosti (Erste&Steiermärkische bank, Hrvatska poštanska banka, OTP banka, Privredna banka Zagreb, Zagrebačka banka).

 

Kandidatima kojima se povećao broj članova obiteljskog domaćinstva od Konačne druge dodatne liste do danas molimo da prilikom odabira dostave potreban dokaz (rodni list, vjenčani list i sl.).

 

U prvom krugu odabira stanova stanovi će se birati u skladu s člankom 15. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ br. 11/18, 2/19).

 

Veličina stana koji kandidat može kupiti ovisi o broju članova obiteljskog domaćinstva i to kako slijedi:

a) za 1 osobu …………………………………………………………do 44 m2 NKP-a,

b) za 2 osobe …………………………………………………………do 49 m2 NKP-a,

c) za 3 osobe …………………………………………………………do 67 m2 NKP-a,

d) za 4 osobe …………………………………………………………do 76 m2 NKP-a,

e) za 5 osoba …………………………………………………………do 80 m2 NKP-a,

f) za 6 osoba i više osoba …………………………………………… do 92 m2 NKP-a.

 

Kod kupnje stana dozvoljeno je odstupanje do 2 % površine.

 

Prilikom odabira stana u površinu stambenog prostora neće se ubrajati pripadajuće spremište i garažno parkirno mjesto.

 

Ukoliko se kandidati ne odazovu pozivu za odabir stana, smatrat će se da su odustali od kupnje stana, a daljnji izbor stanova nastavit će se sukladno redoslijedu na Konačnoj drugoj dodatnoj listi reda prvenstva za kupnju stana prema Programu POS-a.

 

U slučaju da je pojedini kandidat osobno spriječen odazvati se pozivu na odabir stana, umjesto kandidata može pristupiti njegov opunomoćenik, na temelju valjane punomoći, koji će u njegovo ime i za njegov račun moći odabrati stan. Punomoć mora biti ovjerena kod javnog bilježnika.

 

Za sve dodatne informacije kandidati se mogu obratiti na tel. 044/692-025 i 692-015.

 

GRAD KUTINA