Održana prezentacija Programa POS-a u Gradu Hvaru

3. svibnja 2021.

Dana 28. travnja 2021. godine održana je prezentacija Programa POS-a u Gradu Hvaru,  a sve u svrhu realizacije Programa POS-a na području Grada.

Prezentacija je održana uz pridržavanje svih važećih epidemioloških mjera.