OBAVIJEST svim kandidatima koji su podnijeli zahtjev za kupnju stana iz Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Zagreba

29. listopada 2021.

OBAVIJEST

svim kandidatima koji su podnijeli zahtjev za kupnju stana iz Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Zagreba

 

 

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: APN) izvješćuje sve podnostitelje zahtjeva za kupnju stana iz Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Zagreba, da će prijedlog liste reda prvenstva za kupnju stana objaviti dana 4. studenog 2021. godine.

Sukladno članku 24. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova, podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na prijedlogu liste prvenstva, odnosno na ne uvrštavanje na prijedlog liste prvenstva.

Prigovor se podnosi Povjerenstvu za prigovore i utvrđivanje konačne liste prvenstva APN-a, u roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga liste prvenstva na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici APN-a.

Prigovor se podnosi pisanim putem i dostavlja putem pošte ili osobno na adresu: APN, Savska cesta 41/VI, Zagreb.