Obavijest o odabiru

22. prosinca 2020.

Ovim putem se izvješćuju svi zainteresirani gospodarski subjekti kako je temeljem Poziva za dostavu ponuda za usluge obavljanja poslova i djelatnosti upravljanja projektom gradnje tijekom izgradnje višestambene građevine POS-a s uređenjem okoliša na lokaciji Šibenik, predio Bioci, kako je izvršen pregled i ocjena ponuda te je donesena Odluka u odabiru.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda kao i Odluka o odabiru nalaze se u nastavku.