Obavijest o javnom nadmetanju – Izgradnja višestambene zgrade POS-a u gradu Krku

15. ožujka 2018.

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavila je, u EOJN, 15. ožujka 2018. godine, javno nadmetanje za radove na izgradnji višestambene građevine POS-a s uređenjem okoliša i parkirališta na parceli u gradu Krku.

Konkretno se radi o višestamebnoj građevini s ukupno 30 stanova s pripadajućim spremištima i vanjskim parkirnim mjestima ukupne neto korisne površine iznosi 2.020,62 m2.

Planirani rok izgradnje je 500 dana od dana uvođenja u posao, u koji je uključeno vremensko razdoblje zabrane izvođenja građevinskih radova od 15. lipnja do 15. rujna.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 9.100.000,00 kuna (bez PDV-a). Predviđeni rok otvaranja ponuda je 05. travnja 2018. godine, u 13. sati.

 

LINK: Izgradnja višestambene građevine POS-a s uređenjem okoliša i parkirališta na parceli u gradu Krku