Novi Podatak o etalonskoj cijeni građenja

22. srpnja 2020.

Od dana 20. svibnja 2020. godine na snagu je stupio novi Podatak o etalonskoj cijeni građenja (“Narodne novine” broj: 59/20), a koji se za primjenu Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (“Narodne novine” broj: 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18, 66/19) utvrđuje u iznosu od 6.800,00 kuna po m2 korisne površine stana.