Lista reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Đurđevca – II. krug

26. srpnja 2022.